דמות

מאמרים

מאמרים סוד ההשראה צופן בחובו מסתורין, אבל  תרגול  הוא עניין יום יומי. דבר אחת למדתי בוודאות : כתיבה מולידה כתיבה, רעיון מוליד רעיון שמוליד סיפור שמוליד