1.הרשמה לאתר 
ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים. כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו. רכישת הערכה  או השירות הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן בישראל. מדיניות ביטול והחזרה על פי חוק הגנת הצרכן.

 

 1. שימוש אישי
  כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו בלבד.
  סיסמת המשתמש הינה אישית והמשתמש מתחייב לא להעבירה לכל צד שלישי.
  משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים וצפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין.

 

 1. תכני האתר וההגנה עליהם
  כל התכנים והתמונות הנמצאים באתר זה שמורים ליוספה אבן-שושן.

אין להעתיק, לצטט לצלם או להשתמש בתכנים אלה בהרצאה, באתר אחר,  או לעשות בהם שימוש מסחרי כל שהוא ללא אישור מפורש בכתב מיוספה אבן-שושן בכפוף לחוק זכויות יוצרים.

האתר מכיל תכנים מסוג טקסטים, תמונות וסרטוני וידאו ואודיו (להלן “התכנים”) המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיו בלבד. המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.

 

 1. תנאי אחריות
  התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם (“As Is”) האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור. בעלי האתר, השקיעו מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.
  המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

 

 1. שימוש במידע פרטי של המשתמש
  יוספה אבן שושן- בית ספר לכתיבה , תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש להם לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך ומתחייבים שלא להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי.

 

 1. הגבלה או מניעה של גישה לאתר
  האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.
 2. מתן שירות
  במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחלופין, במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא ניתן.

 

. 8. אבטחה ופרטיות
פרטיותכם חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח
המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת

בברכה:

יוספה אבן שושן – בית ספר לכתיבה

0524421785  035280403

רחוב העבודה 6

תל אביב

[email protected]

קורס כתיבה אונליין

*מחיר השקה לזמן מוגבל. חבל לפספס!